Profils:

Search
Close this search box.

Noteikumi

Mājaslapā tarokartis.lv tiek sniegti digitāli pakalpojumi, klients var izvēlēties kādu no abonomenta veidiem, kas redzami mājaslapas tarokartis.lv sadaļā Pirkt piekļuvi vai pie produktiem. Izvēloties un iegādājoties kādu no abonomentiem, klients piekļūst tam digitālajam saturam, kas norādīts konkrētajā abonomentā (piekļuvē), ko klients iegādājies un par kuru veicis apmaksu. Katram abonomenta veidam ir derīguma termiņš, līdz kuram abonoments ir spēkā. Piekļuve digitālajam saturam tiek nodrošināta klientam abonomenta derīguma termiņa ietvaros. Piemēram, ja abonomenta termiņš ir 30 minūtes, tad piekļuve tiek nodrošināta uz 30 minūtēm uzreiz pēc apmaksas veikšanas. Ja abonomenta termiņš ir 1 mēnesis, tad attiecīgi piekļuve klientam tiek nodrošināta uz vienu mēnesi kopš apmaksas veikšanas. Mājaslapā tarokartis.lv ir pieejami arī lejuplādējami digitāli produkti (dpf faili), piekļuve, kuriem klientiem tiek nodrošināta pēc apmaksas saņemšanas. Klients var lejuplādēt iegādātos pdf materiālus savā datorā. Lejuplādējamie pdf materiāli pēc apmaksas veikšanas atrodami sadaļā Profils.

Pakalpojuma sniedzējs – tarokartis.lv (Uzņēmums ADIG SIA, PVN maksātāja numurs LV40103723934, Juridiskā adrese: Rīga, Tallinas iela 43 – 54, LV-1012)).

Klients – fiziska, kas veikusi pasūtījumu mājaslapā tarokartis.lv

Maksājums – summa, kuru klients apmaksā veicot reģistrāciju tarokartis.lv mājaslapā, lai piekļūtu digitālajiem resursiem mājaslapā tarokartis.lv

1. Pasūtījuma priekšmets.

1.1. Klients pasūta, bet pakalpojuma sniedzējs uzņemas saistības nodrošināt Klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā tarokartis.lv atbilstoši klienta izvēlētajam un apmaksātajam abonomenta veidam.

2. Pakalpojumu sniedzēja tiesības un pienākumi :

Pakalpojuma sniedzējs apņemas:

2.1. Apstiprināt pasūtījumu un nodrošināt klientam piekļuvi digitālajam saturam mājaslapā tarokartis.lv 24 stundu laikā (darba dienās), pēc maksājuma saņemšanas pakalpojumu sniedzēja kontā.

2.2. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības jebkurā brīdī mājaslapā tarokartis.lv pēc savas iniciatīvas pievienot jaunu saturu un modificēt esošo, ar nolūku uzlabot pakalpojuma kvalitāti.

2.3. Pakalpojuma sniedzējs patur tiesības izsūtīt informāciju klientiem, kas veikuši pirkumu mājaslapā tarokartis.lv saistībā ar pakalpojumiem.

3. Klienta tiesības un pienākumi: 

3.1.  Klients veic apmaksu par izvēlēto abonomentu, reģistrējoties mājaslapā, izmantojot bankas maksājumu karti, Apple Pay, Internetbanku vai citu pieejamo maksājumu mājaslapā tarokartis.lv.

3.2. Ievadot e-pastu pasūtījuma noformēšanas laikā, klients piekrīt saņemt jaunumus no tarokartis.lv uz pasūtījumā norādīto klienta e-pastu.

3.3. Klients ir iepazinies ar šiem noteikumiem un izlasījis, ka visas zīlēšanas mājaslapā tarokartis.lv ir paredzētas tikai izklaides nolūkiem. Klients atzīmē, ka piekrīt noteikumiem veicot pirkumu.

4.  Pakalpojumu cena un apmaksas kārtība

4.1. Pirms pakalpojuma saņemšanas klients veic pilnu abonomenta maksājuma summu par tekošo periodu, kas norādīts produkta aprakstā.

4.2. Klients ir tiesīgs iegādāties papildus abonomentus jebkurā brīdī, izdarot to savā profilā mājaslapā tarokartis.lv.

4.3. Ja klients atsakās no abonomenta, nauda par abonomentu netiek atgriezta, saskaņā ar to, ka visi produkti, kas ir mājaslapā ir digitāli produkti.

4.4. Klients reģistrējoties mājaslapā piekrīt šiem noteikumiem un klienta atbildība ir izlasīt šos noteikumus pirms pirkuma veikšanas.

5.    Nepārvaramas varas apstākļi

5.1. Pasūtījuma sniedzējs un  Klients nenes atbildību par šo pasūtījuma noteikumu paredzēto saistību neizpildi vai nesavlaicīgu izpildi, ja tas noticis sakarā ar Pušu gribai nepakļautiem apstākļiem, t.i., stihiskām nelaimēm, pārvaldības institūciju dekrētiem un nolikumiem, karu, streikiem, masu nekārtībām un citiem notikumiem, kuri atstājuši tiešu ietekmi uz Pušu spēju izpildīt šos pasūtījuma noteikumosparedzētās saistības.  

6.  Strīdu atrisināšana

6.1. Puses veic visus iespējamos pasākumus, lai mierizlīguma ceļā pēc iespējas īsākā laikā atrisinātu pretenzijas un strīdus starp Klientu un pakalpojuma sniedzēju.

6.1.1.Visas pretenzijas rakstveidā jāiesniedz pakalpojumu sniedzējam 48  stundu laikā , sūtot uz e-pastu taro@tarokartis.lv.

6.2. Klients apņemas atmaksāt pakalpojumu sniedzējam visus tās izdevumus, kuri saistīti ar Klienta iesniegtas nepamatotas pretenzijas izskatīšanu.  

6.3.  Puses ir vienojušās, ka gadījumā, kad par strīdus priekšmetu nav izdevies panākt mierizlīgumu, lieta tiek nodota izskatīšanai LR tiesu instancēm saskaņā ar LR spēkā esošo likumdošanu.

7. Apmaksa

7.1. Klients var pasūtījumus apmaksāt ar kredītkarti (Visa, MasterCard), izmantojot maksājumu sistēmu, uz kuru tiksiet pāradresēts, abonomenta iegādes laikā (reģistrējoties). Visas e-veikalā redzamās cenas ir eiro, cenā ir iekļauts PVN. Maksājums tiek veikts ārpus e-veikala – attiecīgās pakalpojumu sniedzēja (Stripe) drošā maksājumu vidē.