Profils:

Search
Close this search box.

Socionika un Taro

Dalīties Facebook
Pārsūtīt WhatsApp
Dalīties Twitter
Dalīties Linkedin

Socionika tā ir mācība par 16 cilvēku tipiem un attiecībām (saderība un nesaderība) starp tipiem. Katram no 16 tipiem ir savam tipam raksturīgs informācijas uztveres un pārraidīšanas veids. 16 tipi arī sadalās 4 kvadrās, piederību kvadrai raksturo kopīgas vērtības. Katrā kvadrā ir 4 tipi. Katram no tipiem piemīt noteiktas iezīmes. Socionikā ir 4 iezīmju pāri: Intraversija – Ekstraversija; Intuīcija – Sensorika; Loģika – Ētika; Racionālisms – Iracionālisms. Ir pieejams dažādas versijas, kurās tiek salīdzināti Taro karaļi, karalienes, bruņinieki un pāži ar 16 socionikas tipiem, un par to, protams, var strīdēties, bet šajā rakstā apkopošu savu versiju.

 

Ar socioniku esmu pazīstama jau padsmit gadus, ar Taro nedaudz mazāk – apmēram 8 gadus. Arī Taro kārtis apzīmē noteiktas personības iezīmes. Tādēļ var savilkt paralēles un noteikt kura Taro kārts atbilst noteiktam Socionikas tipam.

 

Piemēram kausi Taro atbild par emocijām un jūtām, ar tiem raksturo emocionālus cilvēkus. Socionikā ir iezīmju pāris – loģika un ētika. Ētiksie tipi nebūt nenozīmē, ka viņi ir ētiski :))) , bet gan to, ka šī tipa cilvēkiem lēmumu pieņemšanā valda emocijas nevis prāts.

 

Savukārt, loģiskajiem tipiem lēmumu pieņemšanā dominē prāts. No tā varam secināt, ka Kausu arkāni Taro atbildīs ētiskajiem tipiem Socionikā. Zobeni Taro kārtīs ir saistīti ar domāšanu un prātu, tādēļ Zobenos “ieskaitīsim” tikai loģiskos tipus.

 

Monētu arkāni Taro ir saistīti ar naudu un materiālām vērtībām un ir piezemēta masts. Tādēļ Monētās arī būs loģiskie tipi. Džeku, Gabēnu, Balzaku un Štirlicu es “ievietoju” Monētu mastī, jo pēc socionikas šiem tipiem ir spēcīga Darījumu loģika. Monētu masts kā mēs zinām, atbild par darījumiem, naudas lietām, biznesu.

 

Džekam un Štirlicam darījumu loģika ir pirmajā psihes kanālā un Gabēnam ar Balzaku 2. Socionikā, kā jau minēju iepriekš, ir arī ekstraverti un intraverti. Ja mēs paskatamies un Karaļiem, Dāmām, Bruņiniekiem un Pāžiem, tad ekstraverti no šiem būtu Karaļi un Bruņinieki, bet Pāži un Dāmas – intraverti. Tādēļ, ka Karaļi Taro ir harizmātiski, ekstraverti, pamanāmi personāži.

 

Savukārt, Karalienes vairāk laika pavada vienatnē savā pilī un nav sabiedriski aktīvas un Pāži, neskatoties uz to, ka patstāvīgi atrodas sabiedrībā, paliek neviena neievēroti un nepamanīti, kas liecina ar intreversiju.

 

Pāžos es ierindoju Dostojevki, Balzaku, Robespjēru un Jesēņinu, jo šie tipi, manuprāt, ir mazāk pamanāmi kā pārējie tipi sociumā. Sensorika socionikā raksturo cilvēkus, kas dzīvo šeit un tagad, sensori tipi parasti māk sevi pasniegt vizuāli labāk, nekā intuītīvie tipi, sensoriem tipiem arī ir svarīgas materiālās vērtības. 8 socionikas sensorie tipi atbildīs karaļiem un karalienēm (Taro), kas māk sevi pasniegt.

 

Intuīti, savukārt, ir cilvēki, kas apveltīti ar intuīciju, var būt savās domās pagātnē vai nākotnē, svarīgākas garīgās vērtības par statusu un materiālo stāvokli, pie intuītiem liksim bruņiniekus un pāžus.

Karaļi

Zižļu karalis – Igo (ekstraverts, sensors, ētiskais, racionāls tips socionikā).

Monētu karalis – Štirlics (ekstraverts, sensors, loģiskais, racionāls tips socionikā).

Kausu karalis – Napoleons (ekstraverts, sensors, ētiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu karalis – Žukovs (ekstraverts, sensors, loģiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu karalis nozīme tarokartis.lv
Monētu karalis nozīme taro kārtis lv
Zižļu karalis nozīme taro kārtis lv
Kausu karalis nozīme taro kārtis lv

Karalienes

Zižļu karaliene – Draizers (intraverts, sensors, ētiskais, racionāls tips socionikā).

Monētu karaliene – Gabēns (intraverts, sensors, loģiskais, iracionāls tips socionikā).

Kausu karaliene – Dimā (intraverts, sensors, ētiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu karaliene – Maksims (intraverts, sensors, loģiskais, racionāls tips socionikā).

Zobenu karaliene nozīme tarokartis.lv
Monētu karaliene nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Zižļu karaliene nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Kausu karaliene nozīme tarokartis.lv

Bruņinieki

Zižļu bruņinieks – Hamlets (ekstraverts, intuīts, ētiskais, racionāls tips socionikā).

Monētu bruņinieks – Džeks (ekstraverts, intuīts, loģiskais, racionāls tips socionikā).

Kausu bruņinieks – Hakslijs (ekstraverts, intuīts, ētiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu bruņinieks– Donkihots (ekstraverts, intuīts, loģiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu bruņinieks nozīme tarokartis.lv
Monētu bruņinieks nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Zižļu bruņinieks nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Kausu bruņienieks nozīme tarokartis.lv

Pāži

Zižļu pāžs – Dostojevksis (intraverts, intuīts, ētiskais, racionāls tips socionikā).

Monētu pāžs – Balzaks (intraverts, intuīts, loģiskais, iracionāls tips socionikā).

Kausu pāžs – Jesēņins (intraverts, intuīts, ētiskais, iracionāls tips socionikā).

Zobenu pāžs – Robespjērs (intraverts, intuīts, loģiskais, racionāls tips socionikā).

Zobenu pāžs nozīme tarokartis.lv
Monētu pāžs nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Zižļu pāžš nozīme skaidrojums interpretācija tarokartis.lv
Kausu pāžs nozīme tarokartis.lv