Profils:

Search
Close this search box.

Taro kāršu nozīme

Dalīties Facebook
Pārsūtīt WhatsApp
Nosūtīt draugam

Visām taro kārtim ir vispārīgā Taro kāršu nozīme, bet dažādiem tarologiem var būt atšķirīgi Taro kāršu skaidrojumi un interpretācijas. Cilvēki vērsušies pie Taro kārtīm jau gadsimtiem ilgi, lai rastu atbildes uz jautājumiem un izzinātu paši sevi. Standarta Taro kāršu kava sastāv no 78 kārtīm, no kurām katrai ir noteikta nozīme gan parastajā novietojumā, gan apgrieztā stāvoklī. Mājaslapā tarokartis.lv atrodami visu Taro kāršu skaidrojumi jeb interpretācijas, ko sagatavojis profesionāls Taralogs.

Vecāko arkānu nozīme

Vecākie arkāni

Skatīt vecāko arkānu nozīmi »

Zobenu nozīme Taro

Zobenu nozīme

Skatīt zobenu nozīmi »

Kausu nozīme taro

Kausu nozīme

Skatīt kausu nozīmi »

Monētu nozīme Taro

Monētu nozīme

Skatīt monētu nozīmi »

Zižļu nozīme taro

Zižļu nozīme

Skatīt zižļu nozīmi »

Taro kārtis iedalās vecākajos arkānos, kas ir spēcīgākās kārtis, un jaunākajos arkānos. Vecākajiem arkāniem ir numerācija no 0 līdz 21 (XXI). Jaunākie arkāni sastāv no 56 kārtīm un iedalās četros mastos: zobenos, zižļos, kausos un monētās jeb pentakļos.  Katrā mastā ir desmit numurētās jeb skaitliskās kārtis no Dūža, kas ir vieninieks līdz Desmitniekam, un 4 galma kārtis – Karalis, Karaliene, Pāžs un Bruņinieks.

Taro kārtis ir daudzslāņaina simbolu sistēma, kas apvieno neredzamo, maģisko pasauli ar mūsu zemapziņas arhetipu pasauli, ko aprakstījis Karls Gustavs Jungs. Taro kārtis iedalās četrās mastīs, kas atbilst četrām stihijām – zemei, gaisam, ūdenim un ugunij.

Visi šie četri elementi jeb stihijas mīt arī kartā no mums. Taču ir vadošais elements, draudzīgais, neitrālais un kaitīgais. Uguns, ūdens, gaiss, zeme – pārstāv četrus cilvēka personības tipus, atkarībā no tā kurš ir vadošais elements.

Taro galma kāršu nozīme

Kāda ir Taro galma kāršu nozīme? Taro galma kārtis parāda “galvenā varoņa” būtību, atklāj viņa vadošo elementu, viņa arhetipu. Tādējādi 16 galma kārtis atbilst 16 arhetipiem. Taro galma kārtis ir karalis, karaliene, pāzš un bruņinieks.

Vadošā cilvēka stihija paliek nemainīga no cilvēka dzimšanas līdz pat nāvei. Dzīves laikā cilvēks attīsta sevī arī citu elementu īpašības, bet vadošais elements paliek nemainīgs. Pēc cilvēka uzvedības modeļiem var noteikt cilvēka vadošo stihiju un personības tipu. Nosakot cilvēka personības tipu, iespējams izprast cilvēka dzīves scenāriju, paredzēt viņa uzvedības modeļus, attieksmi pret dzīvi, rīcību un reakciju kritiskās situācijās.

Taro valoda ir metaforu, simbolu un arhetipu valoda. Katra Taro kārts attēlo noteiktu sižetu – mitoloģiju, kas apraksta kādu notikumu, enerģiju vai varoni. Lai labi izprastu Taro kārtis ir labi jāpārzin mitoloģija un simbolu nozīme, jo simbolu katrā Taro kārtī ir tiešām daudz. Katrs sevis cienīgs tarologs veido savas kāršu interpretācijas veicot dziļu un rūpīgu darbu ar sevi. Lai labāk izprastu katru no Taro kārtīm var pielietot dažādas prakses, viena no šādām praksēm ir Taro meditācijas. Taro meditācijas var palīdzēt burtiski saplūst katra arkāna enerģiju un izjust to sevī.

Taro glama kāršu galvenais uzdevums ir atklāt cilvēka psihotipu, viņa personības būtību, raksturu, uzvedību un emocijas. Vadoties no galma kārtīm Taro var noteikt cilvēka fizioloģisko vai mentālo vecumu, kā arī cilvēka temperamentu. 

 

 • Pāžš – bērns vai jaunietis vai jauniete. Students, kurš sāk savu dzīves ceļu. Kārts parāda arī cilvēka emocijas un rīcību attiecībā pret pasauli.
 • Bruņinieks ir jauns vīrietis vai jauna sieviete, kurš/-a atrodas savas pašrealizācijas un attīstības stadijā.
 • Karaliene ir pieaugusi sieviete, sieva, māte, dzīvē jau realizējies cilvēks, kuram rūp ne tikai sava labklājība, bet arī ģimene.
 • Karalis ir pieaudzis vīrietis, vīrs, tēvs, kuram ir sava atbildības sfēra.

Skaitlisko / numurēto kāršu nozīme

Katrā no 4 mastiem ir 10 skaitliskās kārtis. Dūži apzīmē vieninieku un katrā mastā ir vēl skaitliskās kārtis no 2-10. Bet ko tad nozīmē Taro kāršu kārtas skaitļi? Skaitliskās kārtis ļauj atklāt situāciju ikdienas līmenī. Tās demonstrē klienta (cilvēks, kuram tiek liktas kārtis) darbības un jūtas pagātnē, tagadnē un nākotnē. Skaitlisko kāršu interpretācijas ir atkarīgas no kāršu masts, bet vispārīgi nozīmju apraksti ir šādi:

 

 1. Dūzis ir cilvēka enerģija, lēmums un darbība.
 2. Divi – šaubu un raižu kārts, pauzes brīdis pirms izvēles, līdzsvars, kas nebūs mūžīgs.
 3. Trīs – lēmums ir pieņemts, un tam seko solis pretim iecerētajam. Pārliecības kārts.
 4. Četri – stabilitātes, pauzes, atpūtas simbols.
 5. Pieci – nozīmē ierobežojumus, izvēli, cīņu ar apstākļiem.
 6. Seši – iespēja, kurā nejauša tikšanās kļūs par patīkamu dāvanu, darbs beigsies ar pelnītu atalgojumu un jebkura darbība vainagosies panākumiem.
 7. Septiņi – šaubu, ietekmes, sapņu un mēģinājuma iegūt to, ko vēlaties, kārts.
 8. Astoņi – svārstību, ierobežojumu un šķēršļu kārts.
 9. Deviņi – simbolizē gaidīto rezultātu no jau iepriekš veiktajiem soļiem.
 10. Desmit – apzīmē finālu, rezultāta sasniegšanu, noteikta posma pabeigšanu.

Zobeni - gaiss

Kāda ir zobenu nozīme Taro? Zobeni simbolizē visu, kas saistīts ar domāšanas procesiem – garu, prātu, loģiku. Zobenu masts ir saistīta ar Gaisa elementu, simbolizējot cilvēkus un procesus, kuriem ir racionāls raksturs. Zobeni ir saprāta un jaunu sākumu ziņnesis. Zobena masts kārtis raksturo cilvēkus, kuri ir reālisti. 

Zižļi - uguns

Kāda ir zižļu nozīme Taro? Zižļi simbolizē aktivitāti, spēku un radošumu, tiekšanos uz priekšu, savu ideālu un lēmumu aizstāvēšanu. Zižļi raksturo cilvēkus, kuri ir gatavi doties zīņā, kuri nebaidās uzņemties atbildību par ne tikai par sevi, bet arī citiem. Viņi ir dzimuši līderi.

Kausi - ūdens

Kāda ir kausu nozīme Taro? Kausi simbolizē jūtu un emociju pasauli. Kausi rakstoru cilvēkus, kuri ir ļoti emocionāli un jūtīgi. Viņiem nepieciešama tuvība. Viņi ir empātiski. Kausi apzīmē notikumus, kas izraisa emociju vētru un visbiežāk ir saistīti ar ģimeni, draudzību, mīlestību un romantiskām attiecībām.

Monētas - zeme

Ko nozīmē monētas Taro kārtīs? Monētas jeb pentakļi simbolizē pasaulīgos un materiālos resursus. Monētu kārtis raksturo cilvēkus, kuri ir piezemēti, praktiski, orientēti uz materiālo labumu pavairošanu un uzkrāšanu, mīl un novērtē komfortu.

Vecākie arkāni

Kāda ir vecāko arkānu nozīme Taro? Klasiskajā Taro klājā ir 22 vecākie arkāni. Vecākie Taro arkāni atklāj personības attīstības ceļu no nulles punkta (Muļķa kārts) līdz finālam (Pasaules arkāns), kas nozīmē izvirzītā mērķa sasniegšanu, pilna cikla noslēgumu. Viss šis ceļš ir sadalīts trīs galvenajos posmos: 

 

 • 1.–7. akrāns sibolizē personīgās izaugsmes, nobriešanas un veidošanās posmu mūsu dzīvē vai kādā ciklā.
 • 8.–14. arkāns apzīmē karjeras un pašrealizācijas posmu.
 • 15.–21. arkāns simbolizē garīgo izaugsmi, augstāko cilvēka attīstības līmeni, uz kuru tiecas visi cilvēki.
 • 0 Muļķis –  nulles arkāns, sākuma sākums. Personificē bērna arhetipu.
 • I Mags – smalks manipulators, kas spēj žonglēt ar cilvēku jūtām un situācijām.
 • II Virspriesteriene – sievišķīgas dabas, intuīcijas, gudrības, maiguma izpausme.
 • III Imperatore – mātes arhetips. Izaugsmes, attīstības un auglības simbols.
 • IV Imperators – tēva arhetips, vīrišķā enerģija, kas atbild par kārtību, pārliecību un struktūru. 
 • V Hierofants/Priesteris ir svētā arhetips. Uzticība, optimisms, jēgas meklējumi. 
 • VI Mīlnieki izvēlas ar sirdi, nevis prātu. Izvēle.
 • VII Triumfa rati simbolizē izeju, izrāvienu, jaunu sākumu, situācijas pārvarēšanu un uzlabošanu.
 • VIII Spēks ir cīņa starp kaislību un saprātu, drāma, kaislību intensitāte. 
 • IX Vientuļnieks ir gudrība, piesardzība, lojalitāte un nopietnība.
 • X Laimes rats simbolizē likteni. 
 • XI Taisnīgums ir pārdomāta lēmuma simbols, kas balstīts uz personīgo atbildību.
 • XII Pakārtais – stagnācija, miers, nepieciešamība pēc pārmaiņām.
 • XIII Nāve nav fiziska nāve, bet gan personības, izskata, likteņa transformācija, atvadas no pagātnes un atbrīvošanās.
 • XIV Mērenība simbolizē veselības, labsajūtas, līdzsvara, harmonijas un komforta periodu.
 • XV Velns – ļaunuma, kārdinājumu un grēka arhetips.
 • XVI Tornis ir sabrukums, atbrīvošanās, iznīcināšana, karš.
 • XVII Zvaigzne –  sapņu un cerības simbols. 
 • XVIII Mēness – tumsas, nakts, ilūziju simbols.
 • XIX Saule simbolizē dienas arhetipu, pāreju uz gaišaku dzīves posmu. 
 • XX Tiesa nozīmē taisnīgu atlīdzību par pūlēm, ciešanu beigas un atbrīvošanos no negatīvisma.
 • XXI pasaule – savas vietas atrašana dzīvē. Cikla pabeigšana, mērķa sasniegšana.