Profils:

Search
Close this search box.

Kārts Virspriesteriene nozīme Taro kāršu sistēmā

2 Virspriesteriene nozīme tarokārtis.lv

II: Taro kārts Virspriesteriene

Vispārīgā nozīme

Planētas: Mēness, Urāns

Zodiaka zīme: Vēzis

Planēta zīmē: Mēness Vēzī

Stihija: Ūdens

Intuīcija, zemapziņa, zināšanas, gudrība, noslēpumainība, burvestība, viedums, klusēšana, nogaidīšana. Nezināmā slēpta ietekme. Sevis meklējumi. Virspriesterienes kārts ir viens no spēcīgākajiem arkāniem Taro. Kārts parāda, ka tuvākajā nākotnē Tu saņemsi svarīgu informāciju, kas radikāli mainīs Tavu skatījumu uz dzīvi. Virspriesteriene simbolizē mieru, kas ļauj cilvēkam iedziļināties savās domās un veikt pašanalīzi. Jums būs iespēja papildināt savas zināšanas un demonstrēt apkārtējiem savus apslēptos talantus. Tas, ko vēlaties, nāks caur pacietību un garīgo gudrību. Var parādīt neatlaidību un ātru asprātību. Virspriesterienes kārts pozitīvā veidā ietekmē pašcieņu, liekot noticēt saviem spēkiem. Laba intuīcija un spēja dziļi iedziļināties praktiski jebkurā tēmā.

Taro kārts Virspriesteriene dažādās Taro kavās

Nozīme situācijās

Šī kārts liecina par veselo saprātu, intuīciju, pārliecību par saviem spēkiem un spēju spriest par esošo situāciju. Virspriesteriene nozīmē, ka patreizējie apstākļi jums traucē pieņemt kādu lēmumu. Nedaudz pagaidiet un problēmas atrisināsies pašas no sevis! Kārts norāda par kādiem slēptiem apstākļiem, kas ietekmē patreizējo situāciju. Virspriesteriene ir intuīcijas, apziņas, saprāta un dziļu zināšanu simbols. Kārts liecina par sievietes ietekmi uz situāciju un norāda, ka situāciju var atrisināt ar jauniegūtu zināšanu palīdzību.

Sāncense, ragana, nelabvēle. Meitene, pie kuras grūti atrast pieeju. Lieta, kurai nezini kā piekļūt. Iespējama negaidīta, neparedzēta jautājuma atrisināšana. Var norādīt uz maģijas klātesamību (vai nepieciešamību).

Darbs

Neskaidrība, nenoteiktība. Neprecīzi uzdots jautājums vai arī iespējami vairāki risinājuma varianti. Vajag aplūkot sīkāk.

Veselība

 Cilvēks nav vesels. Apslēptas vai nepareizi diagnosticētas saslimšanas. Var norādīt uz ekstrasensa palīdzības nepieciešamību slimības diagnosticēšanā.

Attiecības

Aizdomas, atklātības trūkums. Iespējams, ka cilvēki nespēj viens otram atklāties, no kaut kā uzmanās. Greizsirdība. Iespējama pieburšana vai cita veida maģiska iedarbība uz attiecībām.

Cilvēka psihotips

Noslēpumainība, aizdomīgums, spēcīgi attīstīta intuīcija.

Padoms, brīdinājums

Uzticieties izntuīcijai, nevadieties tikai pēc prāta. Atjaunojiet informāciju, noskaidrojiet situāciju. Situācija nav tik vienkārša, kā šķiet. Ir iespējami citi risinājumi.

Jā vai nē

 Atbilde nav zināma – jāskatās papildus kārtis. Ir informācija, ko prasītājs neatklāj vai arī neņem vērā.

Kārts apgrieztā nozīme

Apgrieztā pozīcijā Virspriesterienes kārts iegūst pretēju nozīmi. Šādam cilvēkam ir liegts augsts intelekta līmenis un cilvēks pastāvīgi saskaras ar negaidītām problēmām. Cilvēks ir spiests klīst pa melno neveiksmju joslu un viņam vai viņai tiek liegta iespēja īstenot savus lolotos sapņus. Šī iemesla dēļ cilvēks var justies nomākts un pat riskē nonākt depresīvā stāvoklī. Virspriesteriene arī norāda uz zīlnieces zināšanu ierobežojumiem. Cilvēkam vajadzētu iemācīties savaldīt emocionalitāti un atteikties no spontanitātes, kas noved pie liktenīgām kļūdām un nopietnām nepatikšanām. Šajā situācijā ikviens var pieļaut virkni kļūdu, parādīt sevi kā augstprātīgu un nezinošu cilvēku. Apgriezta kārts nepārprotami runā par emocionālā līdzsvara trūkumu. Drīzāk cilvēks domā sagrozīti un nepareizi interpretē notiekošo, kas neļauj izdarīt pareizos secinājumus. Galvenie ienaidnieki: pašpārliecinātība un iedomība.

Diemžēl, ja šī kārts izkrīt apgrieztā veidā, jums vajadzētu kārtīgi aizdomāties – vai tiešām jūsu pasivitāte ir tik laba? Visticamāk, jūs apzināti vai neapzināti cenšaties pacelties uz citu rēķina vai arī nevēlaties kaut ko uzsākt un dodat priekšroku peldēšanai pa straumi, neskatoties uz to, ka tas var jums kaitēt.  Apgriezta kārts liecina par garīgo zināšanu trūkumu un nepareizu problēmu risināšanas virziena izvēli. Dažkārt tas noved pie emociju apspiešanas un nespējas realizēt savas iespējas. Virspriesteriene brīdina par pārlieku lielu emociju izrādīšanu un neapdomīgu rīcību. Apgriezta kārts norāda uz seklām zināšanām vai zināšanu trūkumu, pašpārliecinātību un iedomību.

Apstākļu noskaidrošana. Situācija, kad vajag pieņemt patstāvīgu lēmumu (precīzāk izvēlēties no vairākiem risinājumiem). Apstākļi ir skaidri – atšķirībā no kārts taisnā pozīcijā.

Agrieztā nozīme: Darbs

Jaunas informācijas saņemšana. Liek pieņemt lēmumu. Darbā rīcības apstākļi ir skaidri, var izdarīt izvēli.

Agrieztā nozīme: Veselība

Krīzes, bet ne bīstama situācija. Var norādīt uz maģijas klātbūtni.

Agrieztā nozīme: Attiecības

Atklājās noslēpumi, noskaidrojās situācija ( vajag pārbaudīt, bet parasti viss ir tik skaidrs, ka jautātājs pats var saprast, ko darīt).

Agrieztā nozīme: Padoms, brīdinājums

Dari to, ko jau dari. Pieņem pastāvīgi lemumus, izsakti citus variantus.

Agrieztā nozīme: Jā vai nē

Atbilde nav skaidra. Var nozīmēt, ka jāizskata vairāki varianti sīkāk.

II Vadītā Taro meditācija “Apslēptās zināšanas” - Virspriesteriene

Kādos gadījumos lietderīga Taro meditācija “Apslēptās zināšanas”?
  • Ja Jūs vēlaties padziļināti izpētīt Taro arkānu Virspriesteriene un izjust šī arkāna enerģiju.
  • Ja vēlaties uzzināt informāciju, kas nepieciešama lēmuma pieņemšanai.
  • Noteikt dzīves pozīciju, kurā atrodaties.
  • Vēlaties veikt atbildīgu izvēli vai spert dorsmīgu soli.
  • Vēlaties piekļūt no Jums slēptai informācijai.
Šī meditācija ir veltīta Raidera-Vaita Taro otrajam arkānam – virspriesterienei. Virspriesteriene nes sevis un Pasaules izzināšanas enerģiju. Caur to mēs ieklausāmies sevī un telpā ap mums, saņemam informāciju un mākam to izmantot saprātīgi. Virspriesteriene māca cienīt jebkuru informācijas plūsmu. Virspriesteriene stāv zināšanu sardzē un tāpēc neļaus mums devalvēt to, kas mums ir dots. Viņa parādīs, cik svarīgi ir glabāt noslēpumus, radīt svētuma auru un katra burta un vārda nozīmi.